#2 #1 #3

Przedszkole Mokotów Wita

UL. KŁOBUCKA 23C / LOK.104 / MOKOTÓW / WARSZAWA

Rekrutacja

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani pozostawieniem swojej pociechy w naszym Przedszkolu zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem (+48) 660 445 800 lub przesyłania zapytań drogą mailową e-mail: klobucka@wszystkieskarbymamy.pl

Przedszkole

Nasze Przedszkole to wyjątkowe miejsce, w którym Dziecko w bezpiecznej i rodzinnej atmosferze spędzi wesoło czas, bawiąc się i jednocześnie zdobywając wiedzę oraz umiejętności niezbędne w przyszłej edukacji.

Dlaczego my?

Kiedy spotykają się ludzie, dla których pasją jest praca z Dziećmi i dla Dzieci, to wszystko staje się możliwe. Nasze Przedszkole wyrosło z pasji i marzeń.

Wszystkie Skarby Mamy

POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Okres przedszkolny to fundament rozumienia siebie i innych, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnej w przyszłej edukacji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wiemy jak ten fundament zbudować.

Nasza kadra pedagogiczna to zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pasją. Zapewniają oni bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. Tworzą interesujące kreacje dydaktyczne i wychowawcze. W swojej pracy stosują nowatorskie metody, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia Dzieci oraz monitorują ich postępy. Aby podążać za rozwojem pedagogiki przedszkolnej i aby poznawać najnowsze metody nauczania Dzieci w wieku przedszkolnym, nasz zespół bierze czynny udział w kursach i warsztatach. Organizujemy nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

mgr Aleksandra Martula

Dyrektor Przedszkola

Z Edukacją związana jestem już 8lat. Od początku swojej drogi zawodowej miałam przyjemność pracować z dziećmi od 3 do 6 lat i poznawać tajniki pracy nauczyciela.  Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz zarządzanie w oświacie. Dzięki swoim doświadczeniom oraz możliwości rozwoju od dwóch lat zajmuje stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.
Aby oglądać efekty swojej pracy zwracam ogromną uwagę, na sposób przekazywania wiedzy, zaangażowanie oraz kreatywność osób pracujących w przedszkolu. Wyznaję zasadę, że mimo trudności należy podejmować wyzwania i działać różnymi metodami dostosowanymi do dzieci w sposób indywidulany. Cechuje mnie odpowiedzialność, pracowitość i pasja do wykonywanego zawodu.

mgr Magdalena Strzelecka

Nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i nauczanie początkowe.

Praca z dziećmi to droga, którą wybrałam świadomie  i którą chce podążać.

Swoją przygodę zaczęłam od pracy w żłobku. Każdy spędzony z dziećmi dzień uczy czerpania radości z najmniejszych rzeczy a ich uśmiech to największa nagroda za codzienny wysiłek. W codziennych zajęciach skupiam się na mocny stronach i zdolnościach każdego dziecka. Pozwalam na samodzielność, która uczy dojrzałości i bycia odpowiedzialnym człowiekiem. W wolnym czasie czytam książki o rozwoju dzieci i chodzę na fitness.

mgr Ania Nowakowska

Nauczyciel

Ukończyłam Akademie Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

Pracę w przedszkolu podjęłam wraz z przeświadczeniem o tym, że dziecko może nauczyć dorosłych jednej podstawowej rzeczy: śmiać się i cieszyć bez powodu. Nasze maluchy są doskonałym przykładem, na to, że nic nie jest w stanie zastąpić ponadczasowych wartości. Ich bezwarunkowy i bezinteresowny uśmiech rozchmurzy najbardziej ponurą twarz dorosłego.

Główne zainteresowania to sport, głównie fitness.

Nasza Misja

DRUGI DOM DLA TWOJEGO DZIECKA

Naszym najważniejszym celem jest to, aby pod okiem troskliwych i kompetentnych nauczycieli Dziecko w twórczy i radosny sposób odkrywało świat i swoje możliwości. Chcemy aby każde dziecko czuło się tu jak w domu dzięki czemu również rodzice będą spokojni o swoje pociechy.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie zapewniając bezpieczeństwo, harmonijny i wszechstronny rozwój zgodny z jego tempem rozwoju, potrzebami i zdolnościami. Zapewniamy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka. Wspólnie z rodzicami tworzymy wyjątkowe miejsce dla Dzieci.

Przedszkole

CO CZEKA NA DZIECI W PRZEDSZKOLU

wszystkie-skarby-mamy-program-nauczania

Nasze przedszkola pracują programem wychowania przedszkolnego Plac zabaw . Jest to nowy cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu.

Cykl kierowany jest do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata.

Poznaj pełną ofertę programową: Glottodydaktyka, czyli nauka czytania i pisania, dziecięca matematyka, edukacja ruchowo-zdrowotna, edukacja przyrodnicza, edukacja moralno-społeczna, bajkoterapia.

Kliknij tutaj i sprawdź!

wszystkie-skarby-mamy-zabawa

Zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Warto uświadomić sobie, że służy ona nie tylko przyjemności, ale także wspomaga rozwój psychofizyczny dziecka.

Każde dziecko, aby móc się prawidłowo rozwijać musi się bawić, dlatego trzeba mu stworzyć warunki do aktywnej i twórczej zabawy. W trakcie zabaw dziecko zdobywa pierwsze wiadomości o świecie i wzbogaca ciągle swoją wiedzę, wyraża swoje uczucia i pragnienia, daje upust swojej wyobraźni, ma możliwość rozładowania napięć nerwowych.

Utrwala i doskonali nabyte już sposoby myślenia i działania. Zabawa uczy też dostosowywania się do reguł i norm, przyczynia się do uspołecznienia, zdyscyplinowania. Uczy wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu.

„Zabawa uczy dawać, brać, dzielić się, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość w grupie” E. Hurlock

wszystkie-skarby-mamy-wyzywienie

Prawidłowe żywienie Dzieci w wieku przedszkolnym jest szczególnie istotne, gdyż znajdują się one w fazie intensywnego wzrostu i rozwoju.

Dla utrzymania prawidłowego rozwoju fizycznego oraz intensywnej pracy umysłowej podczas zajęć przedszkolnych niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii, białka, kwasów tłuszczowych, węglowodanów oraz witamin i składników mineralnych, zwłaszcza witamin A, C i D oraz wapnia.

Nasze posiłki spełnią najwyższe standardy, dbamy o wartości odżywcze. Posiłki są konsultowane z dietetykiem, są zdrowe, smaczne i apetycznie podane.

wszystkie-skarby-mamy-angielski

Dzieci rozwijają kompetencje językowe poprzez ruch, zabawę oraz działanie. Pracujemy metodą Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej.

Języka angielskiego używamy w codziennych sytuacjach oraz podczas zajęć dydaktycznych. Jeden nauczyciel używa języka polskiego, a drugi języka angielskiego. Dzieci mogą zwracać się do lektora w mowie ojczystej, on jednak zawsze będzie odpowiadał po angielsku. Przez kilka godzin dziennie Dzieci, także podczas zabawy, słyszą więc naturalne wypowiedzi lektorów, mają okazję do naśladowania tych wypowiedzi i aktywnie uczestniczą w interakcji językowej. Dzięki temu z łatwością przyswajają obcy język jak naturalny.

Współpracujemy ze szkołą językową LingProgress.

Zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia bazują głównie na piosenkach związanych z podstawowymi słówkami i zwrotami w języku hiszpańskim.  Nauka poprzez zabawę sprawia, iż dzieci łatwo zapamiętują treści melodyjnych piosenek. Najważniejszym celem nauczyciela jest stworzenie takiej atmosfery, aby nauka języka była świetną zabawą.

Metoda immersji językowej oceniona została przez instytuty badawcze jako jedna z najbardziej skutecznych i naturalnych metod nauczania języków obcych.

wszystkie-skarby-mamy-zajecia-artystyczne

Twórcza działalność jest najważniejszą formą ludzkiej aktywności. Twórczość artystyczna, obok mowy i pisma, jest sposobem wyrażania naszych myśli i uczuć. Aktywność własna, a zwłaszcza swobodna ekspresja artystyczna, pozwala na zaspokojenie dążeń i potrzeb.

Dzieci z natury są aktywne i ciekawe świata. Zdumiewają się, zachwycają, co sprawia, że potrafią reagować twórczo. Dzieci wypowiadają się na własny sposób. Tworząc, angażują wszystkie sfery osobowości. Zajęcia artystyczne w dużej mierze wspomagają rozwój i kompensują braki młodej osobowości dziecka. Wypełniają lukę w sferze uczuć i emocji, a także w kształtowaniu wyobraźni i myślenia twórczego.

W Naszych Przedszkolach Dzieci spotkają się z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka ruch, taniec, teatr, film/bajka. Mają dostęp do różnorodnych materiałów zaspokajających ich kreatywność.

Fabryka Skarbów

Podczas cotygodniowych zajęć plastycznych skarby rozwijają swoją wyobraźnie oraz twórczość plastyczną. Tematyka zajęć jest dostosowana do aktualnych wydarzeń w przedszkolu.

Kino Skarbów

W każdy piątek Skarby przenoszą się w czasy dzieciństwa swoich rodziców za pośrednictwem bajek. Dzieci na ekranie kinowym oglądają takie bajki jak Reksia, Coralgola, Bolka i Lolka, Misia Uszatka, Wróbelka Elemelka – bajki mądre, spokojne, edukujące i co najważniejsze przyjazne dzieciom.

Dzieciom, których rodzice życzą sobie jeszcze bardziej poszerzyć ścieżkę edukacyjną proponujemy:

Drużyna Kangura – zajęcia z piłką

Głównym celem programu „Przedszkole i Piłka” czyli – drużyna kangurka jest kształtowanie
u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Zajęcia z Ceramiki

Ceramika dla dzieci to ciągłe doskonalenie własnych umiejętności, własnej fantazji, uczenie się cierpliwości i poznawanie smaku ukończonego dzieła, jak
i nauka godzenia się z porażkami i trudnościami. Dzieci oswajają swoją wrażliwość, delikatność i kreatywność….to w końcu namacalne doświadczanie sztuki, poznawanie kanonów piękna, kolorów, kształtów i przestrzeni .Dzieci na zajęciach poznają techniki ceramiczne, zarówno współczesne jak i te najbardziej odległe, gdzie glinę kształtowały dłonie człowieka. Wykonane przez siebie prace, uczestnicy otrzymują na pamiątkę.

 

wszystkie-skarby-mamy-wycieczki

Wycieczki są jedną z ciekawszych form prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu.

Wycieczki jak także poznawanie nowych miejsc są niezwykle ważne w  życiu młodego człowieka. Dzięki nim dzieci nabywają nową wiedzę oraz przeżywają nowe, ekscytujące doświadczenia. Wyjścia poza teren przedszkola mają na celu wprowadzenia nas w świat nowości oraz przestrzegania  zasad bezpieczeństwa, o który często jest mowa na zajęciach dydaktycznych.

Dlatego też staramy się organizować wycieczki co drugi miesiąc, tak aby dzieci miały możliwość odwiedzić jak najwięcej ciekawych miejsc w naszej okolicy 🙂

W celu uatrakcyjnienia czasu spędzanego w Naszej placówce Skarby biorą udział w następujących zajęciach:

ODKRYWCY ŚWIATA:
W roku 2018/2019 zdecydowaliśmy się wdrożyć cykl tematyczny  pt. ,,ODKRYWCY ŚWIATA”.
Cykl ma na celu przybliżyć dzieciom kultury innych krajów, z którymi nie miały styczności.
Dzieci będą miały okazję uczestniczyć w zajęciach, na których zapoznają się z poszczególnymi kontynentami: Azja, Afryka, Ameryka i Europa. Poznamy najważniejsze Państwa, charakterystyczne budowle oraz tradycyjne potrawy.

DOGOTERAPIA:
Raz w miesiącu odwiedzi nas Pani, która przywiezie ze sobą wyjątkowe zwierzęta jakimi są psy.  Dowiemy się jak należy z nimi postępować, jakich zachowań unikać i jak o nie dbać.
Będziemy mieli okazję przyjrzeć się im, oraz zadbać o to aby czuły się u nas bezpiecznie.

,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” – CZYTAMY I MY!

Nasze przedszkole bierze udział w programie „Czytające przedszkola”. Codziennie czytamy dzieciom podczas poobiedniego relaksu a starsze dzieci zachęcamy do prób samodzielnego czytania.

 

 

Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w przedszkolu wyposażyliśmy je w nietypowe pomoce dydaktyczne.

Z pomocą Tablicy Interaktywnej dzieci rozwijają percepcję wzrokowo-ruchową.  Daje ona możliwość samodzielnego rozwiązywania zadań poprzez rysowanie kształtów i wypełnianie kolorami lub zaznaczanie pisakiem prawidłowej odpowiedzi. Tablica interaktywna kształci umiejętność wykonywania złożonych poleceń Służy to stymulacji myślenia abstrakcyjnego. Zachęca ucznia i angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch.  Używanie tablicy interaktywnej w zajęciach edukacyjnych sprawia, że stają się one bardziej atrakcyjne i wyjątkowe dla dziecka i zachęca je do pracy. Podstawowym warunkiem jest umiarkowanie w korzystaniu z tablicy interaktywnej aby nie uzależniać dzieci.

Poprzez zabawę Piaskiem Kinetycznym  dzieci mają możliwość doświadczenia niezwykłych i nietypowych doznań zmysłowych. Skład piasku sprawia, że nie rozsypuje się, a jego konsystencja sprawia że jest masą niezwykle przyjemną w dotyku i relaksującą. Piasek kinetyczny używany jest w wielu gabinetach terapeutycznych, w terapii SI oraz w terapii ręki. Piasek jest niezwykle ciekawą propozycją do twórczej zabawy. Jest wspaniałą alternatywą dla paskudnej pogody za oknem. Po prostu wysypujemy piasek kinetyczny na stoliki w sali i rozpoczynamy niezwykłą zabawę.

 

Rekrutacja

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE MOKOTÓW, URSYNÓW

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani pozostawieniem swojej pociechy w naszym Przedszkolu zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem (+48) 660 445 800 lub przesyłania zapytań drogą mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego , który znajdą Państwo na dole tej strony bądź wysyłania wiadomości bezpośrednio na nasz oficjalny adres e-mail: klobucka@wszystkieskarbymamy.pl. Warto także dołączyć do fanów naszej strony na facebooku, dzięki temu będą mogli Państwo na bieżąco śledzić informacje dotyczące tej części placówki.

Galeria

Nasze Skarby w akcji :)

Kontakt

PRZEDSZKOLE MOKOTÓW | UL KŁOBUCKA 23C, WARSZAWA | ZADZWOŃ (+48) 660 445 800

Masz pytania?

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą placówką.
Telefon:  (+48) 660 445 800
E-mail: klobucka@wszystkieskarbymamy.pl
Facebook: facebook.com/wsmklobucka

Wpadnij do nas!

Przedszkole oraz żłobek znajdują się w bardzo dogodnym położeniu na warszawskim Ursynowie co gwarantuje Państwu łatwy i dogodny dojazd.
Adres: ul. Kłobucka 23c, lok. 104, 02-699 Warszawa, (Osiedle Sakura)
Godziny otwarcia:  Pn-Pt 07:00-18:00

Rachunek bankowy

Opłat czesnego dokonywać można bezpośrednio w placówce bądź po przez wpłatę na nasze konto.
Dane do wpłaty:  Wszystkie Skarby Mamy, ul. Kłobucka 23c, 02-699 Warszawa

Nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4500 1053 6995


Wpisz kod wyświetlony na obrazku captcha